Pts

1 2 3 4 5
Ruslan Onishchenko 11 11 7 4 11
Nikolay Ozhiganov 9 8 11 11 8