Pts

1 2 3 4 5
Nazarii Sydorak 11 11 6 12 0
Oleksandr Kalynevych 5 4 11 10 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Nazarii Sydorak
 • Game 1 Race to 5 - Nazarii Sydorak
 • Game 1 Race to 7 - Nazarii Sydorak
 • Game 1 Race to 9 - Nazarii Sydorak
 • Game 1 - Nazarii Sydorak won 11-5
 • Game 2 Race to 3 - Nazarii Sydorak
 • Game 2 Race to 5 - Nazarii Sydorak
 • Game 2 Race to 7 - Nazarii Sydorak
 • Game 2 Race to 9 - Nazarii Sydorak
 • Game 2 - Nazarii Sydorak won 11-4
 • Game 3 Race to 3 - Oleksandr Kalynevych
 • Game 3 Race to 5 - Oleksandr Kalynevych
 • Game 3 Race to 7 - Oleksandr Kalynevych
 • Game 3 Race to 9 - Oleksandr Kalynevych
 • Game 3 - Oleksandr Kalynevych won 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Nazarii Sydorak
 • Game 4 Race to 5 - Oleksandr Kalynevych
 • Game 4 Race to 7 - Nazarii Sydorak
 • Game 4 Race to 9 - Nazarii Sydorak
 • Game 4 - Nazarii Sydorak won 12-10