Pts

1 2 3 4 5
Andrey Yakovlev 8 11 11 11 0
Aleksandr Vorozheykin 11 4 8 9 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Aleksandr Vorozheykin
 • Game 1 Race to 5 - Aleksandr Vorozheykin
 • Game 1 Race to 7 - Aleksandr Vorozheykin
 • Game 1 Race to 9 - Aleksandr Vorozheykin
 • Game 1 - Aleksandr Vorozheykin won 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Andrey Yakovlev
 • Game 2 Race to 5 - Andrey Yakovlev
 • Game 2 Race to 7 - Andrey Yakovlev
 • Game 2 Race to 9 - Andrey Yakovlev
 • Game 2 - Andrey Yakovlev won 11-4
 • Game 3 Race to 3 - Andrey Yakovlev
 • Game 3 Race to 5 - Aleksandr Vorozheykin
 • Game 3 Race to 7 - Andrey Yakovlev
 • Game 3 Race to 9 - Andrey Yakovlev
 • Game 3 - Andrey Yakovlev won 11-8
 • Game 4 Race to 3 - Andrey Yakovlev
 • Game 4 Race to 5 - Andrey Yakovlev
 • Game 4 Race to 7 - Andrey Yakovlev
 • Game 4 Race to 9 - Andrey Yakovlev
 • Game 4 - Andrey Yakovlev won 11-9