Pts

1 2 3
Yan Zaharov 8 7 6
Sergey Zavinskiy 11 11 11