Pts

1 2 3 4 5
Iryna Aseeva 4 9 12 8 0
Galyna Telnaya 11 11 10 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Halyna Telna
 • Game 1 Race to 5 - Halyna Telna
 • Game 1 Race to 7 - Halyna Telna
 • Game 1 Race to 9 - Halyna Telna
 • Game 1 - Halyna Telna won 4-11
 • Game 2 Race to 3 - Halyna Telna
 • Game 2 Race to 5 - Halyna Telna
 • Game 2 Race to 7 - Halyna Telna
 • Game 2 Race to 9 - Iryna Aseieva
 • Game 2 - Halyna Telna won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Halyna Telna
 • Game 3 Race to 5 - Halyna Telna
 • Game 3 Race to 7 - Halyna Telna
 • Game 3 Race to 9 - Halyna Telna
 • Game 3 - Iryna Aseieva won 12-10
 • Game 4 Race to 3 - Halyna Telna
 • Game 4 Race to 5 - Halyna Telna
 • Game 4 Race to 7 - Halyna Telna
 • Game 4 Race to 9 - Halyna Telna
 • Game 4 - Halyna Telna won 8-11