Pts

1 2 3 4 5
Dmitry Dubrovin 13 7 11 8 0
Mykola Lytvynenko 15 11 6 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Mykola Lytvynenko
 • Game 1 Race to 5 - Mykola Lytvynenko
 • Game 1 Race to 7 - Mykola Lytvynenko
 • Game 1 Race to 9 - Mykola Lytvynenko
 • Game 1 - Mykola Lytvynenko won 13-15
 • Game 2 Race to 3 - Dmytro Dubrovin
 • Game 2 Race to 5 - Dmytro Dubrovin
 • Game 2 Race to 7 - Mykola Lytvynenko
 • Game 2 Race to 9 - Mykola Lytvynenko
 • Game 2 - Mykola Lytvynenko won 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Mykola Lytvynenko
 • Game 3 Race to 5 - Dmytro Dubrovin
 • Game 3 Race to 7 - Dmytro Dubrovin
 • Game 3 Race to 9 - Dmytro Dubrovin
 • Game 3 - Dmytro Dubrovin won 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Mykola Lytvynenko
 • Game 4 Race to 5 - Mykola Lytvynenko
 • Game 4 Race to 7 - Mykola Lytvynenko
 • Game 4 Race to 9 - Mykola Lytvynenko