Pts

1 2 3 4 5
Viktor Smirnov 7 9 11 8 0
Valentin Ranchenko 11 11 5 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Valentin Ranchenko
 • Game 1 Race to 5 - Viktor Smirnov
 • Game 1 Race to 7 - Valentin Ranchenko
 • Game 1 Race to 9 - Valentin Ranchenko
 • Game 1 - Valentin Ranchenko won 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Viktor Smirnov
 • Game 2 Race to 5 - Viktor Smirnov
 • Game 2 Race to 7 - Viktor Smirnov
 • Game 2 Race to 9 - Valentin Ranchenko
 • Game 2 - Valentin Ranchenko won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Valentin Ranchenko
 • Game 3 Race to 5 - Viktor Smirnov
 • Game 3 Race to 7 - Viktor Smirnov
 • Game 3 Race to 9 - Viktor Smirnov
 • Game 3 - Viktor Smirnov won 11-5
 • Game 4 Race to 3 - Viktor Smirnov
 • Game 4 Race to 5 - Valentin Ranchenko
 • Game 4 Race to 7 - Valentin Ranchenko
 • Game 4 Race to 9 - Valentin Ranchenko
 • Game 4 - Valentin Ranchenko won 8-11