Pts

1 2 3 4 5
Bogdan Panchenko 7 6 12 11 10
Sergey Zavinskiy 11 11 10 9 12