Pts

1 2 3 4 5
Aleksander Dzyabura 11 11 3 12 0
Oleksandr Yarovoi 8 5 11 10 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleksandr Dziabura
 • Game 1 Race to 5 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 1 Race to 7 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 1 Race to 9 - Oleksandr Dziabura
 • Game 1 - Oleksandr Dziabura won 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Oleksandr Dziabura
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Dziabura
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr Dziabura
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr Dziabura
 • Game 2 - Oleksandr Dziabura won 11-5
 • Game 3 Race to 3 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 3 Race to 5 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 3 Race to 7 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 3 Race to 9 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 3 - Oleksandr Yarovoi won 3-11
 • Game 4 Race to 3 - Oleksandr Dziabura
 • Game 4 Race to 5 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 4 Race to 7 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 4 Race to 9 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 4 - Oleksandr Dziabura won 12-10