Pts

1 2 3 4 5
Mikhail Chernjavskiy 11 3 11 11 0
Sergey Muslikov 9 11 8 9 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Sergey Muslikov
 • Game 1 Race to 5 - Mikhail Chernyavskiy
 • Game 1 Race to 7 - Sergey Muslikov
 • Game 1 Race to 9 - Sergey Muslikov
 • Game 1 - Mikhail Chernyavskiy won 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Sergey Muslikov
 • Game 2 Race to 5 - Sergey Muslikov
 • Game 2 Race to 7 - Sergey Muslikov
 • Game 2 Race to 9 - Sergey Muslikov
 • Game 2 - Sergey Muslikov won 3-11
 • Game 3 Race to 3 - Mikhail Chernyavskiy
 • Game 3 Race to 5 - Mikhail Chernyavskiy
 • Game 3 Race to 7 - Sergey Muslikov
 • Game 3 Race to 9 - Mikhail Chernyavskiy
 • Game 3 - Mikhail Chernyavskiy won 11-8
 • Game 4 Race to 3 - Sergey Muslikov
 • Game 4 Race to 5 - Mikhail Chernyavskiy
 • Game 4 Race to 7 - Mikhail Chernyavskiy
 • Game 4 Race to 9 - Mikhail Chernyavskiy