Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr Lykhytskyi 5 11 10 11 17
Oleksandr Kovalchuk 11 9 12 5 15