Pts

1 2 3 4
Andrey Burdakov 4 11 11 11
Sergey Marchenko 11 6 4 1