Pts

1 2 3
Ruslan Onishchenko 6 5 12
Vitaliy Krokhmal 11 11 14