Pts

1 2 3
Vladimir Zhigalov 6 9 9
Oleg Manuylov 11 11 11