Pts

1 2 3 4
Evgeniy Pismenniy 13 5 8 9
Roman Reznychenko 11 11 11 11