Pts

1 2 3 4
Volodymyr Korobko 7 9 11 11
Maksim Baranov 11 11 9 13