Pts

1 2 3 4
Viktor Slozka 11 11 10 10
Volodymyr Ivasiv 7 6 12 4