Pts

1 2 3
Volodymyr Ivasiv 11 11 11
Maksim Baranov 8 4 4