Resultate

Setka Cup 05/25 19:25 - Yevhen Kyi v Pavlo Babenko L 3-1
Setka Cup 05/25 18:25 - Pavlo Babenko v Oleksandr Mishchenko W 3-2
Setka Cup 05/25 17:25 - Pavlo Babenko v Serhii Tkachev W 3-2
Setka Cup 05/25 15:55 - Pavlo Babenko v Artem Chepurnyi W 3-2
Setka Cup 05/25 13:55 - Pavlo Babenko v Oleksandr Dukhovenko W 3-0
Setka Cup 05/25 03:55 - Pavlo Babenko v Oleksandr Dukhovenko W 3-2
Setka Cup 05/25 01:55 - Yevhen Kyi v Pavlo Babenko W 2-3
Setka Cup 05/25 00:55 - Pavlo Babenko v Serhii Tkachev L 0-3
Setka Cup 05/24 23:55 - Artem Chepurnyi v Pavlo Babenko W 2-3
Setka Cup 05/24 22:25 - Pavlo Babenko v Oleksandr Mishchenko W 3-2
Setka Cup 05/21 16:55 - Artem Chepurnyi v Pavlo Babenko L 3-2
Setka Cup 05/21 15:55 - Pavlo Babenko v Oleksandr Mishchenko W 3-2