Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Zaporozhets 11 8 11 11 0
Vasiliy Smyk 4 11 8 6 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmitriy Zaporozhets
 • Game 1 Race to 5 - Dmitriy Zaporozhets
 • Game 1 Race to 7 - Dmitriy Zaporozhets
 • Game 1 Race to 9 - Dmitriy Zaporozhets
 • Game 1 - Dmitriy Zaporozhets won 11-4
 • Game 2 Race to 3 - Vasiliy Smyk
 • Game 2 Race to 5 - Vasiliy Smyk
 • Game 2 Race to 7 - Vasiliy Smyk
 • Game 2 Race to 9 - Vasiliy Smyk
 • Game 2 - Vasiliy Smyk won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Vasiliy Smyk
 • Game 3 Race to 5 - Vasiliy Smyk
 • Game 3 Race to 7 - Vasiliy Smyk
 • Game 3 Race to 9 - Dmitriy Zaporozhets
 • Game 3 - Dmitriy Zaporozhets won 11-8
 • Game 4 Race to 3 - Dmitriy Zaporozhets
 • Game 4 Race to 5 - Dmitriy Zaporozhets
 • Game 4 Race to 7 - Dmitriy Zaporozhets
 • Game 4 Race to 9 - Dmitriy Zaporozhets