Pts

1 2 3
Evgeniy Nechitaylo 2 7 1
Sergey Vavrenyuk 11 11 11