Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Korobko 11 9 11 12 12
Viktor Slozka 13 11 9 10 14